stavby

Dáváme přednost osvědčeným stavebním materiálům a moderním technologiím. Naši řemeslníci jsou školeni přímo u výrobců a specializováni na konkrétní úseky staveb. Proto Vám nabízíme vysokou kvalitu provedených prací. Velký důraz klademe na to, aby všechny používané materiály byly ekologicky nezávadné a nepoškozovaly životní prostředí.

Hrubá stavba

Hrubá stavba představuje rozpracovanou výstavbu rodinného domu. Objednáním hrubé stavby RD si zákazník vyřeší nejnáročnější stadium realizace a dále může pokračovat svépomocí. Tento přístup k realizaci rodinného domu je u nás stále oblíbený.

Hrubá stavba obsahuje: zemní práce, základové konstrukce, nosné a nenosné zdivo v jednotlivých podlažích, konstrukce stropů a konstrukce schodišť (ať už prefabrikované či monolitické), montáž komínových těles, montáž krovu a položení střešního pláště

Stavba na klíč

Tento typ stavby RD je vhodný pro zákazníky, kteří chtějí mít pro celou výstavbu jednoho dodavatele, jednu celkovou záruku na dílo a ne mnoho dílčích smluv a záruk, u kterých se špatně určuje podíl na případné vzniklé vadě. Tento způsob výstavby doporučujeme převážně těm, kteří si váží svého času, nemilují zvraty a cenové šoky.

Stavba na klíč se skládá z hrubé stavby a celé řady odborných dokončovacích prací, po jejichž výsledkem je dům připravený k nastěhování.

Kompletní stavba rodinného domu s námi znamená, že ručíme za námi provedené práce i za práce provedené případným subdodavatelem, máme pevný termín realizace. Zákazník zná předem domluvenou cenu a platí za stavební celky zhotovené bez vad nedodělků. Samozřejmostí je dodržování dané technologie stavební výroby, aktivní účast na kontrolních dnech, pravidelné konzultace upravující drobné změny při výstavbě, například barvy a typy zařizovacích předmětů.

Rozšířená hrubá stavba

Tento typ výstavby je vhodný pro zákazníky, kteří mají nějakou spojitost se stavařinou a jsou schopni některé stavební části zhotovit svépomocí nebo s pomocí rodiny a přátel. Hlavní výhodou pro zákazníka tohoto typu výstavby je finanční úspora na ceně práce.

Rozšířenou hrubou stavbu RD tvoří celá hrubá stavba + smlouvou o dílo jasně definované a domluvené odborné práce (vybrané zákazníkem), jako jsou například čisté podlahy, vnitřní omítky, okna, rozvody elektro, aj. Zbylé práce má zákazník možnost dodělat svépomocí.

Každá stavba se realizuje na základě uzavřené smlouvy o dílo, která jasně specifikuje celkovou cenu provedeného díla, termíny plnění, způsob předání a záruky.

Stavby Praha

info@stavbypraha.cz

adresa sídla

Mansfeldova 792, Praha 9
190 00 Praha, Česká republika

Telefon

+420 724 354 241

© 2024 created by MNDESIGNS.